A promóciós játék szabályai

Az Mentorcenter.hu promóció általános feltételei

I. Mentorcenter.hu promóció

I.1. Az Mentorcenter.hu promóció (a továbbiakban: "Promóció") célja a www.mentorcenter.hu weboldal (a továbbiakban: "Weboldal") népszerűsítése.

I.2. A promóció szervezője

Cég neve: MYACCUM DIGITAL SERVICES Sociedad Limitada Unipersonal,
EU adószáma: ES B87072252
Székhelye: Avenida General Avilés, 85, basement. 46015 Valencia, Spanyolország

I.3. Az emelt díjas telefonos szolgáltatás szolgáltatója a Telemedia Holding Kft., 1012 Budapest, Márvány u. 17.

I.4. Az akció 2022. január 1-én kezdődik és 2022. december 31-én ér véget. Dedikált élő televíziós műsorokban zajlik. A szervező fenntartja a jogot a kampány felfüggesztésére, befejezésére vagy meghosszabbítására.

II. Részvételi feltételek

II.1. A promócióban való részvétel a jelen játékszabályzat elfogadását jelenti.

II.2. A promócióban kizárólag azok a Magyarországon fizikailag tartózkodó, 18. életévüket betöltött, törvényes lakosok vehetnek részt, akik a promóció során elektronikus jegy vásároltak az alábbiakban megadott módok valamelyikén.

II.3 A promócióban nem vehetnek részt a Szervező, a Programgyártó, a promóciót sugárzó televíziós csatornák (a továbbiakban: "Televízió") alkalmazottai, a mobil- és vezetékes telefonszolgáltatók, anyavállalatok, leányvállalatok és kapcsolt vállalkozások, ügynökök, képviselők, promóciós és reklámügynökségek, illetve ezek bármely kapcsolt vagy társult vállalata, családtagok a második fokig bezárólag, valamint minden olyan személy, akinek a promócióhoz való hozzáférését a Szervező megtagadta (együttesen: "Kizárt felek").

III. Promóció

III.1. A promóció a telefonos konzultációt (mentorálást) kérők között zajlik.

III.2. A promócióban való részvétel a promóció ideje alatt minden mentorálást kerő számára ingyenes.

III.3. A promóció keretében élő televíziós műsorok (a továbbiakban: "Program" és "Programok") kerülnek megrendezésre a televíziós csatornák által meghirdetett időpontokban.

III.4. A Programban a nézők egy tudás kérdésre kapnak felkérést, amelyre élőben válaszolhatnak, amennyiben a IV. fejezet szerinti véletlenszerű rendszerben kiválasztott vásárlók közül kerülnek ki. Ha a válasz helyes, a Kiválasztott Vevő nyereményt kap.

IV. Mentorálás

IV.1. A promócióban való részvétel kötelező feltétele a mentorálás (konzultáció) előzetes igénylése a promocióban meghírdetett emelt díjas telefonszámon. A promóció a mentorálást igénylők között ingyenes.

IV.2. A mentorálás igényelhető (kérhető) a promocióban meghírdetett emelt díjas telefonszám felhívásával. Minden hívásával egy perc mentorálást kap, az első hívásért plusz két percet, azaz összesen három percet. Minden további hívásért egy percet. Prómóciós perceit a 06 1 455 7240 telefonszámon beszélheti le.

A telefonszám(ok) változhat(nak), a TV-műsorban közzétett emelt díjas telefonszám a mérvadó. A hívás díja Magyarországról 485 Ft / hívás (áfával együtt). A hívás vagy a mentorálás igénylése nem garantálja az adásba kapcsolást.

V. Díjak

V.1. Az egyes játékok nyereményeit, a pénznyeremények pontos összegét, a nyereményleírásokat és a nem pénznyeremények kiskereskedelmi értékét a műsorvezető a játék kezdetén jelenti be.

V.2 A Szervező nem garantálja, hogy minden egyes műsorban nyeremények kerülnek kiosztásra.

V.3 A pénznyereménynek minősülő nyeremények kifizetése a nyertes adatainak rögzítésétől számított 45 munkanapon belül, banki átutalással történik a nyertes mentorálás igénylő által megjelölt számlára.

V.4 A nyereményre való jogosultság nem átruházható és nem cserélhető.

V.5 Az egyes játékok nyereménye a műsor elején kerül ismertetésre, és a játék során növelhető. A Vevő kiválasztása előtt bármikor a Szervező teljes belátása szerint a magasabb értékű nyereményből más nyereményt választhat.

VI. A győztes kiválasztása

VI.1. A Kiválasztott Játékos az a mentorálást igénylő, akit véletlenszerűen választanak ki a igénylők közül a forduló során (a "forduló" az utolsó kiválasztástól a mostani kiválasztásig terjedő időszak), akit közvetlenül a stúdióval kapcsolnak össze. ("Kiválasztott Játékos").

VI.2 A Kiválasztott Játékos a műsorvezető kérdésére adott válaszával nyerhet. Ha a Kiválasztott Játékos által adott válasz helyes, akkor garantált pénznyereményt nyer, és azonnal részt vehet a bónuszjátékban, ha a Játék során a műsorvezető bónusznyereményt hirdetett és ajánlott fel.

VI.3. Minden mentorálás igénylés azonos eséllyel kerül kisorsolásra, így annak Igénylője lesz a Kiválasztott Játékos, aki élőben vesz részt a játékban.

A sorsolás folyamata a következő. Minden vásárlás kap egy véletlenszerű számot, amely nagyobb, mint 0 és kisebb, mint 1. A forduló végén a legkisebb számot kapott mentorálás igénylés lesz a Kiválasztott Vevő, akit felhívnak és közvetlenül kapcsolnak. A forduló a műsorvezető döntésével ér véget.

VI.4. Amikor egy forduló lezárul, a rendszer már nem fogad el új mentorálási kéréseket az adott fordulóra, és a lezárás utáni összes kérés új fordulóban vesz részt, függetlenül attól, hogy a lezárt fordulóból Kiválasztott Játékos már élőben jelentkezett-e vagy sem. Az Kiválasztott Játékos kiválasztásában csak a forduló során történt igénylések vesznek részt. Ha egy műsor véget ér, de egy forduló nem, akkor a forduló megszakad a következő műsor kezdetéig, hasonló napszakban, és a megszakított forduló folytatódik.

VI.5. A Kiválasztott Játékos a Szervező felhívja az általa megadott telefonszámon, és arra kéri, hogy maradjon a vonalban, amíg át nem kapcsolják a műsorvezetőhöz, hogy élőben lépjen be a műsorba. Amennyiben a Szervező bármilyen okból nem tudja elérni a Vevőt az általa megadott telefonszámon (így különösen, de nem kizárólagosan a kapott foglalt hangjelzés, a kapott "ismeretlen szám" üzenet, a kapott válaszüzenet, a telefonvonal meghibásodása), a következő Játékos - a beérkezett legkisebb jegyszám sorrendjében - kerül kiválasztásra, hogy bekapcsolódjon a műsorba.

VI.6. Ha a Kiválasztott Játékos által a kérdésre adott válasz helytelen, akkor egy új fordulóból új Vevőt választanak ki, aki helyes választ adhat a kérdésre, vagy a játék megszakítható, és a műsorvezető új játékot fog felvezni, vagy a műsor befejeződhet.

VI.7. Ha a Kiválasztott Játékos által a kérdésre adott válasz helyes, akkor a Kiválasztott Játékos megnyeri a műsorvezető által meghirdetett nyereményt. A nyereményt a televízió adásban a műsorvezető jelenti be.

VI.8. A Szervező nem vállal felelősséget a hálózati, telefonos vagy egyéb meghibásodásokért, üzemzavarokért, illetve a csonka, érthetetlen vagy be nem fogadott nevezésekért. Az ilyen nevezések érvénytelennek minősülnek.

VII. Választható bónuszjáték

VII.1. A műsorvezető a kérdésre helyes megfejtést adó Kiválasztott Játékos lehetőséget adhat arra, hogy bónuszjátékban való részvétellel plusz pénzt nyerjen.

VII.2 A bónuszjáték egy 16 blokkot tartalmazó táblából áll. A blokkok 1-től 16-ig vannak számozva. A 4 blokk mögött ugyanazok az ikonok vannak elrejtve. A kiválasztott vásárlót arra kérik, hogy válasszon ki 4 blokkot. A 4 kiválasztott blokkot elforgatjuk, hogy felfedjük a mögöttük lévő ikonokat. Ha a feltárt 4 ikon megegyezik, akkor úgy tekintik, hogy helyes választ adott a bónuszjátékkal kapcsolatban. Ellenkező esetben a válasz helytelennek minősül.

VII.3. Ha a Kiválasztott Játékos helyesen válaszol a neki címzett Bónusz kérdésre, akkor az eredeti nyereményen felül egy Bónusz kérdésből álló nyereményt is nyer;

VII.4 Ha a Kiválasztott Játékos helytelenül válaszol egy Bónusz kérdésre, akkor is megtartja a menetrend szerinti kérdésre vonatkozó nyereményt, de nem kapja meg a Bónusz kérdésre vonatkozó nyereményt, és senki más sem kap lehetőséget arra, hogy válaszoljon erre a Bónusz kérdésre, és senki sem kapja meg az adott Bónusz kérdéssel kapcsolatos nyereményt sem.

VII.5. A Bónusz játék kérdés ("Bónusz kérdés") megválaszolásához a Kiválasztott Játékosnak néznie kell a Televízió adását a Bónusz kérdés feltevésének időpontjában;

VII.6 A Szervező döntése, hogy a Játékos helyes választ adott-e bármely kérdésre vagy bónuszkérdésre, végleges. A Szervező határidőt szabhat, amelyen belül a Játékosnak válaszolnia kell a kérdésre vagy a Bónuszkérdésre, és ha ezen időn belül nem ad választ, úgy kell tekinteni, hogy a Játékos helytelen választ adott.

VII.7 A Szervező saját belátása szerint érvénytelennek nyilváníthatja egy személy által benyújtott bármely vagy valamennyi nevezést, ha az adott személy:

(i) nem igazolja a promócióban való részvételre való jogosultságát a jelen Szabályzatnak megfelelően;

(ii) manipulálja a nevezési folyamatot, vagy hasznot húz az ilyen manipulációból;

(iii) olyan nevezést nyújt be, amely nem felel meg a jelen feltételeknek; vagy

(iv) a Szervező kizárólagos véleménye szerint megpróbálja manipulálni a promóciót.

VII.8 Minden egyes Nyertes Játékos beleegyezik abba, hogy a Szervező és reklámügynökségei a promóció, a program, a Szervező és/vagy a Szervező bármely médiaszolgáltatásával, bármikor és bárhol, bármilyen földrajzi korlátozás nélkül, díjazás nélkül felhasználják és közzétegyék a nevét, megjelenését, képét és/vagy hangját (beleértve az ezekről készült fényképeket, filmeket és/vagy felvételeket), életrajzi adatait, származási városát és régióját a promóció, a program, a Szervező és/vagy a Szervező bármely termékének marketingje céljából.

VIII. A nyertes értesítése és ellenőrzése

VIII.1. A nyeremény nyertesei élőben és telefonon lesznek értesítve, és a keresztnevük és városuk az mentorcenter.hu weboldalon kerül feltüntetésre. A nyerteseknek igazolniuk kell személyazonosságukat, életkorukat és a vásárláshoz használt bankkártya, hitelkártya vagy telefonszám tulajdonjogát. A bankkártyák, hitelkártyák, mobiltelefonok és vezetékes telefonszámok nem oszthatók meg a programban való részvétel céljából. A mentorálást igénylő személyazonosságával kapcsolatos vita esetén a regisztrációhoz használt bankkártya, hitelkártya vagy telefonszám meghatalmazott számlatulajdonosa minősül vásárlónak.

VIII.2. Az a Játékos, akinek a nevét a Szervező felhívásakor először adja meg, határozza meg a feltett kérdésre vagy bónuszkérdésre küldendő választ. A Szervező (a jelen szabályzat egyéb rendelkezéseire is figyelemmel) ennek a személynek ítéli oda az adott kérdésre adott válaszért elnyert nyereményt. A vásárló, ha úgy dönt, a nyereményt megoszthatja azokkal a harmadik személyekkel, akik segítettek neki a kérdés megválaszolásában. A Szervező a nyeremények Vásárlók közötti elosztásával kapcsolatos vitába nem bocsátkozik.

VIII.3. A Szervező ellenőrzi a Nyertes Játékos személyazonosságát, miután a Nyertes Játékos sikeresen megválaszolt egy kérdést vagy bónuszkérdést (adott esetben). A nyertes Játékostól megkérik a teljes nevét, címét és a személyazonosságának igazolásához szükséges további információkat. Ha a vásárló személyazonossága nem ellenőrizhető, a vásárló elveszíti nyereményét.

VIII.4 Ahhoz, hogy jogosult legyen bármely nyereményre, minden nyertes Játékosnak a Szervező kérésére bele kell egyeznie és alá kell írnia egy jogosultsági űrlapot, amely megerősíti jogosultságát a nyeremény elfogadására; valamint egy lemondó és/vagy kártérítési nyilatkozatot a Szervező és/vagy a Promócióval kapcsolatban álló bármely szervezet javára, a Szervező által meghatározottak szerint. Az a nyertes Játékos, aki nem felel meg ezeknek a feltételeknek, elveszíti a nyereményre való jogosultságát.

VIII.5. Ha egy nyeremény a promóció során bármilyen okból elveszik, minden egyes nyeremény visszakerül a teljes nyereményalapba, amelyet a promóciós időszak alatt újraosztanak.

IX. Általános feltételek

IX.1. A műsor során az egyes játékokhoz tartozó útmutatót a műsorvezető a műsor sugárzása során adja meg. Ezek a játékútmutatók jelen szabályzat részét képezik. A játék bármely aspektusával kapcsolatos bármilyen vita vagy nézeteltérés esetén, beleértve a játék működését vagy bármely játék helyes megoldását, a Szervező döntése végleges és kötelező érvényű. A Szervező által közzétett valamennyi részvételi útmutató és nyereményre vonatkozó információ a jelen szabályzat részét képezi.

IX.2. A vásárlók feltétel nélkül elfogadják és magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen Hivatalos Szabályzatot és a Szervező döntéseit, amelyek a Játék minden vonatkozásában véglegesek és kötelező érvényűek. A Szervezőnek jogában áll a jelen szabályzatot saját belátása szerint módosítani, anélkül, hogy ez lényegesen befolyásolná a Promóció feltételeit.

IX.3. A Szervező nem vállal felelősséget a promócióban való részvétellel kapcsolatban felmerülő adókötelezettségekért.

IX.4 A Szervező bármely Játékost megtilthatja a Promócióban való részvételt, ha saját belátása szerint az adott Játékos a jelen Szabályzat megsértését mutatja, vagy

(i) bosszantja, bántalmazza, fenyegeti vagy zaklatja bármely Játékost, Kiválasztott Játékost, a Promótert vagy a műsor házigazdáját.

(ii) a hivatalos szabályokkal összeegyeztethetetlen módon vesz részt; vagy

(iii) bármilyen más, a Szervező kizárólagos véleménye szerint zavarónak minősülő dologban részt vesz.

IX.5. A Szervező bármikor kizárhat bármely olyan Játékost és/vagy Versenyzőt, aki

(i) nem tartja be a hivatalos szabályokat,

(ii) pontatlan személyes adatokat ad meg, beleértve, de nem kizárólagosan az elérhetőségi telefonszámát,

(iii) nem igazolja személyazonosságát vagy a promóter által kért egyéb, a jogosultságra vonatkozó információkat nem nyújtja be időben;

(iv) kalózkodik a nevezési folyamattal, vagy bármilyen technológiát használ tisztességtelen előny megszerzésére, beleértve, de nem kizárólagosan, a gyorshívó hardver vagy szoftver, automatikus tárcsázó eszközök, szkript, makró , robot vagy más beviteli eszköz használatát,

(v) csalárd magatartást tanúsít, beleértve, de nem kizárólagosan, olyan technológia használatát, amely lehetővé teszi a Vevő számára az adófizetés elkerülését; vagy

(vi) megvető nyelvezetet vagy nyelvezetet használ élő adás közben.

X. Felelősségi nyilatkozat

A Szervező és a kizárt felek nem felelősek és nem vállalnak felelősséget a következőkért:

(i) késedelmes, elveszett, megkésett, sérült, hibás, helytelen, hiányos, nem támogatható vagy nem érthető nevezésekért;

(ii) telefonos, elektronikus, hardveres, szoftveres, hálózati, internetes vagy számítógépes hibákért vagy nehézségekért;

(iii) emberi és/vagy technikai jellegű hibák, meghibásodások vagy átviteli nehézségek, számítógépes rendszerek, telefonvonalak, hardver- vagy szoftverhibák vagy egyéb hibák, meghibásodások, számítógépek vagy telefonkapcsolatok;

(iv) minden olyan körülmény, amelyet a Szervező hatáskőrén kívül álló események okoznak, és amely a promóció megszakítását vagy romlását okozhatja;

(v) bármilyen sérülés, veszteség vagy kár, amelyet a nyeremény okoz, vagy amely a nyeremény elfogadásából, birtoklásából, használatából vagy visszaélésszerű használatából, vagy a promócióban való részvételből, illetve a Vevő számítógépében vagy mobiltelefon-rendszerében bekövetkező olyan kárból ered, amelyet közvetlenül vagy közvetve a weboldalra való belépés okoz; vagy

(vi) a jelen Hivatalos Szabályzattal vagy általában a Játékokkal kapcsolatos bármely anyagban található nyomdai, tipográfiai vagy sugárzási hiba.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint törölje, módosítsa vagy megszüntesse a folyamatban lévő játékot, és ne ítéljen oda nyereményeket, amennyiben számítógépes vírus, illetéktelen technikai beavatkozás vagy rendszerhiba miatt az adminisztráció vagy a játék szabályossága sérül. A Szervező és a kizárt felek nem vállalnak felelősséget a résztvevők vagy bármely más személy által a promócióval kapcsolatban az anyagok vagy szoftverek bevezetésével vagy letöltésével kapcsolatos vagy abból eredő károkért vagy sérülésekért. Amennyiben a Promóció lebonyolítását vagy működését bármilyen okból zavarják vagy megszakítják (beleértve a vandalizmust, hálózati kiesést, természeti katasztrófákat, polgári zavargásokat, sztrájkokat, számítógépes hibákat vagy vírusokat, manipulációkat vagy műszaki hibákat), a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót törölje, megszüntesse, módosítsa, felfüggessze vagy újraindítsa, a lebonyolításhoz szükséges engedélyt kiadó hatóságok jóváhagyásától függően. A Szervező nem vállal felelősséget a következőkért:

(i) bármilyen hibáért, mulasztásért, megszakításért vagy késedelemért bármely kommunikáció üzemeltetésében vagy továbbításában, beleértve a Szervezőnek vagy az általa bármely Vevőnek küldött SMS-kommunikációt, függetlenül attól, hogy azt a hálózatok vagy kommunikációs vonalak, számítógépes rendszerek, szoftverek vagy internetszolgáltatók problémái, bármely hálózat torlódása vagy egyéb okok okozzák;

(ii) az ilyen komunikációk ellopásáért, megsemmisítéseért, illetéktelen hozzáférésért vagy megváltoztatásáért;

(iii) a versenyek lebonyolításához használt bármely számítógépes rendszer vagy egyéb berendezés bármilyen problémája vagy műszaki hibájáért; vagy

(iv) a versenyek lebonyolítása során közölt bármilyen helytelen vagy hiányos információért (akár a fenti okok valamelyikéből, akár más okból kifolyólag).

A törvény által megengedett mértékben a Szervező, a vállalatok és a kapcsolódó ügynökségek, valamint ezek személyzete ("Érintett felek") kizárnak minden felelősséget bármely veszteségért (beleértve bármely kárt, követelést, káreseményt, kárt, költséget vagy kiadást), amelyet bármely Vevő vagy más személy elszenved, amely:

(i) bármilyen módon kapcsolódik a Promócióhoz vagy bármely nyereményhez; vagy

(ii) egyébként a Promócióval kapcsolatos bármely program terjesztése vagy a Promócióval kapcsolatos bármely anyag közzététele miatt következett be, beleértve a Házigazda, a személyzet valamely tagja, más vásárlók vagy bármely más személy kijelentéseit, beleértve, elszenved:

(a) bármilyen közvetett, gazdasági vagy következményes veszteséget;

(b) bármilyen veszteséget, amely az érintett fél gondatlanságából ered vagy az általa okozott;

(c) bármilyen személyi sérülést vagy halált.

A Szervező nem vállal felelősséget egyetlen Játékossal vagy Kiválasztott Játékosssal szemben sem abban az esetben, ha az adott személlyel folytatott telefonbeszélgetést a Játék során bármikor megszakítják, megzavarják vagy bármilyen módon befolyásolják a Szervezőn kívül álló körülmények. Ebben az esetben az adott személyt kizárják a Játékból, és a Szervező fenntartja a jogot, hogy egy másik Játékost válasszon.

A NAGY MENNYISÉGŰ NEVEZÉS VAGY A RENDSZER TECHNIKAI NEHÉZSÉGEI A PROMÓCIÓBAN VALÓ RÉSZVÉTEL ÁTMENETI ELLEHETETLENÜLÉSÉT VAGY A NEVEZÉSEK FELDOLGOZÁSÁNAK KÉSEDELMÉT EREDMÉNYEZHETIK. HA A NEVEZÉSE NEM ÉRKEZIK BE IDŐBEN A RÉSZVÉTELHEZ, A PROMÓTER NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ÉS SEMMILYEN MÓDON NEM VONHATÓ FELŐSÉGRE.

XI. Alkalmazandó jog: A felelősség korlátozása

A vásárlók elfogadják, hogy erre a promócióra Magyarország törvényei vonatkoznak:

(i) a programból, a hivatalos feltételek és szabályok értelmezéséből vagy az elnyert nyereményből eredő vagy azzal kapcsolatos bármilyen jogvitát, követelést vagy kereseti okot egyénileg, kollektív kereset igénybevétele nélkül, kizárólag a Spanyolországi illetékes bíróságok előtt kell rendezni.

Minden követelés, ítélet és határozat a ténylegesen felmerült költségekre korlátozódik, kivéve az ügyvédi és bírósági költségeket;

(ii) nem ítélhető meg büntetőjogi, járulékos, különleges, konzekvens vagy egyéb kártérítés, beleértve - korlátozás nélkül - az elmaradt hasznot (együttesen: "különleges károk"); és

(iii) a Játékosok lemondanak minden különleges kárigényről és az ilyen kártérítések megsokszorozására vagy növelésére vonatkozó jogról. A jelen Általános Szerződési Feltételek és a Hivatalos Szabályzat felépítésével, érvényességével, értelmezésével és alkalmazhatóságával kapcsolatos minden kérdés és aggály a magyar törvények szerint irányadó és értelmezendő.

XII. Ügyfélkapcsolatok

Az érdeklődők a 06 1 877 94 46 non-stop telefonszámon vagy a info@mentorcenter.hu e-mail címen érdeklődhetnek.

XIII. A nyertesek listája

A nyeremények nyerteseinek listáját a www.mentorcenter.hu weboldalon találja meg, ahol a nyertesek listája az egyes játékok befejezését követő két munkanapon belül frissül.