A szolgáltatás általános szerződési feltételei (ászf)

1. A MYACCUM DIGITAL SERVICES Sociedad Limitada Unipersonal, Székhelye: Avenida General Avilés, 85, basement. 46015 Valencia, Spanyolország (továbbiakban: Tanácsadó) által nyújtott életvezetési tanácsadás (továbbiakban: Tanácsadás), személyes tanácsadás, személyes és csoportos tréningek, előadások, egyéb rendezvények és események során vagy telefonon keresztül (továbbiakban: Személyes Tanácsadás vagy Esemény vagy Tréning vagy Telefon) - ezek együtesen képezik a jelen ASZF-ben leírt Tanácsadást (továbbiakban: Tanácsadás) - a Tanácsadó által a különböző médiafelületeken – többek között, de nem kizárólag az interneten, a nyomtatott és elektronikus sajtóban - meghirdetett módon vehetők igénybe. A Tanácsadás, a Tanácsadó által a különböző médiafelületeken – többek között, de nem kizárólag az interneten, a nyomtatott és elektronikus sajtóban - meghirdetett emelt díjas telefonszám(ok) felhívásával vehető igénybe. A hívás bruttó díját a Tanácsadó minden esetben feltünteti a Tanácsadás telefonszámával együtt.

A Tanácsadó alvállalkozót vesz igénybe a telefonos Tanácsadás kiszolgálásának céljára. A Telefonos Tanácsadás szakmai tartalmának szolgáltatója a Telemedia Holding Kft. (1012 Budapest, Márvány utca 17.), aki nyújtja a telefonos rendszert és az azon hallható tartalmat is.

A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor egy látogató a Tanácsadó bármely Tanácsadására feliratkozik, jelentkezik, megrendeli azt, vagy az emelt díjas telenfonszám(ok) felhívásával igénybe veszi a Tanácsadást - ezzel a látogató Fogyasztóvá válik (továbbiakban: Fogyasztó) és tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

2. A Tanácsadás leírása.

2.1. A Tanácsadás igénybevevője a Tanácsadó által meghirdetett emelt díjas telefonszám és mellék felhívásával éri el az általa kiválasztott tanácsadót (továbbiakban: Mentor). A Fogyasztó közvetlenül a Mentornak teheti fel azokat a kérdéseket, amelyekre választ vár, ill. kérhet bővebb és részletesebb elemzést/tájékoztatást a jövőjét vagy pillanatnyi élethelyzetét illetően. A telefonos Tanácsadás a hét minden napján 0-24 órában elérhető. A mentorok rövid bemutatása megtalálható a Tanácsadó honlapján, a www.mentorcenter.hu weboldalon. A telefonhívás nem garantálja a kiválasztott mentorhoz kapcsolást. A mentorhoz nem kerülő hívások is számlázásra kerülnek.

2.2. A tréningek, előadások és egyéb események, szolgáltatások és termékek tekintetében, a weboldalon az adott esemény nevére kattintva előhívhatók az esemény részletei és a jelentkezési/megrendelési/jegy vásárlási felülete. Itt a Fogyasztó megtalálja az eseménytípus tájékoztatóját, a meghirdetett időpontokat, helyszíneket és árakat. Az esemény oldalán található jelentkezési felület kitöltésével, majd a "Jelentkezem" vagy "Megrendelem" gombra való kattintással jelentkezhet vagy vásárolhatja meg a Fogyasztó a kiválasztott eseményre részvételre feljogosító belépőjegyét. A jelentkezés vagy a belépőjegy megrendelésének elküldésével a Fogyaszto elfogadja jelen ÁSZF-ben leírtakat és egy visszaigazoló e-mail üzenetet kap az általa megadott e-mail címre a jelentkezésről és a fizetési adatokról.

3. A Telefonos Tanácsadás díja.

3.1. A Telefonos Tanácsadás Magyarországról a Fogyasztók emeltdíjas telefonszámokon érhetik el, mely hívások díja bruttó 485 Ft/perc. A Telefonos Tanácsadás Szolgáltatója a  A Tanácsadáshoz tartozó aktuális telefonszám(ok) és bruttó hívásdíj(ak) a médiafelületen olvashatóan feltüntetésre kerülnek. A Tanácsadás igénybevételével Fogyasztó vállalja, hogy annak költségeit kifizeti. A Tanácsadás költsége a Fogyasztó telefonszámláján kerül kiszámlázásra, azt a Fogyasztó telefontársasága szedi be. A Tanácsadást igénybe vevő Fogyasztó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha telefonszámláját nem, vagy késedelmesen rendezi, a továbbiakban kizárható a Tanácsadás igénybevételéből.

3.2. Az Eseményeken való részvétel feltétele az eseményen részvételre feljogosító belépőjegy árának kifizetése a kezdési időpontot megelőzően. Az Események belépőjegy árát a jelentkezési űrlapokon elérhető fizetési módokon lehetséges kiegyenlíteni. Az elérhető fizetési módok eseményenként eltérőek lehetnek. A Tanácsadó a fizetési módok bármikori megváltoztatása jogát fenntartja! Az események részvételi díjairól és feltételeiről az adott eseményt hirdető aloldalon tájékozódhat. A Tanácsadó fenntartja a jogot az Események időpontjának áthelyezésére, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a Tanácsadó által megfelelőnek ítélt létszámot. Ebben az esetben a Fogyasztó kérheti a már kifizetett részvételidíj visszatérítését vagy a belépőjegy egy másik Eseményen használható fel.

3.3. A Tanácsadó fenntartja magának a jogot, hogy a mindenkori Tanácsadási díjakat, árakat maga határozza meg. Az aktuális árakról és díjakról a Fogyasztó kötelessége, hogy a honlapon tájékozódjon. A Tanácsadás igénybevétele napján érvényes díjszabás az irányadó.

4. Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy a Tanácsadó a Fogyasztó mentorokkal folytatott beszélgetését (a Tanácsadást) rögzítse, a Tanácsadás hangfelvételét:

- bármilyen formában - ismételt sugárzást is lehetővé tevő módon – rögzítse;

- a rögzített felvételeket nyilvánosságra hozza;

- sokszorosítsa;

- terjessze (akár promóciós célból is); és

- bármilyen egyéb módon, területi, időbeli és felhasználási korlát nélkül felhasználja.

A Tanácsadó kizárólagosan jogosult a Tanácsadással kapcsolatos valamennyi hangfelvétel kereskedelmi célú, másodlagos jellegű kereskedelmi hasznosítására. Az ebből a tevékenységből származó bevétel kizárólagosan a Tanácsadót illeti meg.

Fogyasztót a fentiek vonatkozásában semmilyen ellenérték vagy költségtérítés nem illeti meg.

5. A Tanácsadó semmiféle felelősséget nem vállal a mentorok által a Fogyasztókkal közölt jövőre vonatkozó kijelentések, tényállítások, tanácsok vagy egyéb információk tartalmáért. A Fogyasztó a Tanácsadás igénybevétele során szerzett minden ilyen információt saját belátása szerint és saját felelősségére használ fel.

6. Tanácsadó nem ellenőrzi a Tanácsadás nyújtása során elhangzott információkat. Tanácsadó nem felelős az elhangzottak igazságtartalmát, pontosságát, teljességét, biztonságát, időszerűségét, minőségét, megfelelőségét, jogszerűségét vagy alkalmazhatóságát illetően.

7. A Tanácsadást csak azok a 18. életévüket betöltött nagykorú személyek vehetik igénybe, akik a magyar jogszabályok szerint maguk köthetnek szerződést vagy tehetnek más jognyilatkozatot.

8. Kizárólag a Fogyasztó felelőssége, hogy melyik mentort választja és hogy az illető mentor rendelkezik-e a Fogyasztó igényeinek megfelelő képzettséggel, képességgel és tapasztalatokkal.

9. A kiválasztott mentor foglaltsága esetén - a hívás eredményessége érdekében - a Tanácsadó a hívást valamelyik szabad mentorhoz kapcsolja. A weboldalon feltüntetett mentor foglaltsága vagy elérhetősége tájékoztató jellegű, a telefonhívás során derül ki valójában ki szabad és ki nem.

10. A Tanácsadó nem garantálja, hogy a Fogyasztó által kiválasztott mentor képes arra, hogy a Fogyasztó által keresett információt vagy kért tájékoztatást nyújtsa.

11. A mentorok nem a Tanácsadó alkalmazottai.

12. A Fogyasztó és a mentor felelősek egyedül a kettejük között lezajlott beszélgetésért és kommunikációért. Az, hogy a Fogyasztó támaszkodik a mentor által adott tanácsra és megbízik az általa adott információban, a Fogyasztó döntése. A Tanácsadó nem felelős semmilyen információért, amelyet a Fogyasztó kap.

13. Pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos információk.

A Fogyasztó nem kérhet - sem közvetlenül sem írásban - tanácsot befektetési lehetőségekkel, értékpapírok vételével/eladásával, értékpapírok és befektetések elemezésével vagy értékelésével kapcsolatban.

14. Egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos információk.

A mentor által nyújtott egészséggel kapcsolatos információk általánosak és kizárólag nevelő célzatúak. A Tanácsadó nem egészségügyi tanácsadási, kórházi vagy orvosi Tanácsadást nyújt. mentoraink nem azért vannak, hogy betegségeket diagnosztizáljanak, kezelést nyújtsanak vagy gyógyszert írjanak fel. A Tanácsadás igénybevételével a Fogyasztó vállalja, hogy semelyik előbbiekben felsorolt Tanácsadást nem kéri. Súlyos egészségügyi probléma esetén, kérem, keressen fel egészségügyi szakembert vagy a legközelebbi kórházat, rendelőintézetet.

15. A Tanácsadó jogosult a meghirdetett Események témájának, időpontjának, helyszínének valamint az előadók személyének az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett események törlésének lehetőségét is. Az Események esetleges törléséről illetőleg időpont-, vagy helyszín változásról a Tanácsadó köteles a Fogyasztót időben tájékoztatni.

16. A megrendelt Események lemondása

Az Esemény időpontja előtt 30 nappal a Fogyasztó térítésmentesen lemondhatja a részvételt, az esetleg befizetett díj 100%-a visszatérítendő a Tanácsadó által a Fogyasztó felé.

Az Esemény megkezdése előtt 30 napon belül az Esemény a teljes részvételi díj elvesztése fejében mondható le, vagy díjmentesen áttehető másik időpontra. Ez esetben az utólagos megegyezés az Ügyfélszolgálat segítségével valósítható meg.

Az Eseményt lemondani kizárólag írásban az info@mentorcenter.hu címre küldött emailben lehetséges.

17. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az Eseményeken a Tanácsadó megbízásából készített hangfelvételeken, videó-anyagokon és képeken szerepelhet. Az így készült, illetve a Fogyasztó esetleges szereplését tartalmazó képeket, videó- és hanganyagokat a Tanácsadó szabadon felhasználhatja, nyilvánosan megjelenítheti és ezzel kapcsolatban a Fogyasztó semmilyen anyagi követelést nem támaszthat, panasszal nem élhet.

18. A Tanácsadás igénybe vétele a jelen Általános Szerződési Feltételek automatikus elfogadását jelenti.

A Tanácsadó jogosult arra, hogy a Fogyasztóval a későbbiekben felvegye a kapcsolatot, és a Fogyasztótól reklámozási célú hozzájárulást kérjen. A Tanácsadó a fogyasztó adatait a jelen pontban meghatározott célból, továbbá a Tanácsadás nyújtásának, a Tanácsadással összefüggő panaszok kivizsgálásának, igények érvényesítésének céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett azzal ad meg, hogy a Tanácsadást igénybe veszi, így a szerződés a Tanácsadó és a Fogyasztó között a jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalommal létrejön.

 

A Tanácsadó az adatokat nem továbbítja harmadik személy részére.

 

A Fogyasz bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti a tévesen szereplő adatai helyesbítését, a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével az adatok törlését.

16. A Fogyasztók az adataik előző pont szerinti felhasználására való hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják oly módon, hogy erről írásbeli nyilatkozatot küldenek "Robinson" jeligére a MYACCUM DIGITAL SERVICES Sociedad Limitada Unipersonal, Avenida General Avilés, 85, basement. 46015 Valencia, Spanyolország.

17. Tanácsadó a Tanácsadáshoz a hét minden napján 09:00-17:00 óra között elérhető alapdíjas telefonos közönségszolgálatot biztosít a 06 1 877 94 46 telefonszámon, valamint az info@mentorcenter.hu email címen. A közönségszolgálati számon a Tanácsadás nem vehető igénybe, az csak a Fogyasztók kérdéseinek és esetleges panaszainak fogadására szolgál.

18. A Tanácsadó fenntartja a jogot a Tanácsadás bármikori felfüggesztésére vagy beszüntetésére, illetve jelen általános szerződési feltételek megváltoztatására.

19. Jelen ÁSZF-et a Tanácsadó jogosult egyoldalúan módosítani, s köteles a módosított változatot a Fogyasztók számára elérhetővé tenni.

20. Tanácsadó adatai: MYACCUM DIGITAL SERVICES Sociedad Limitada Unipersonal, Avenida General Avilés, 85, basement. 46015 Valencia, Spanyolország