A szolgáltatás általános szerződési feltételei (ászf)

1. A Telemedia Holding Kft. 1012 Budapest, Márvány u. 17. (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott életvezetési tanácsadás (továbbiakban: Tanácsadás vagy Tanácsadási szolgáltatás), személyes és csoportos tréningek, előadások, egyéb rendezvények és események (továbbiakban: Esemény vagy Tréning) - a Tanácsadás és Esemény együtesen képezik a jelen ASZF-ben leírt szolgáltatást (továbbiakban: Szolgáltatás) - a Szolgáltató által a különböző médiafelületeken – többek között, de nem kizárólag az interneten, a nyomtatott és elektronikus sajtóban - meghirdetett módon vehetők igénybe. A Tanácsadás, a Szolgáltató által a különböző médiafelületeken – többek között, de nem kizárólag az interneten, a nyomtatott és elektronikus sajtóban - meghirdetett emelt díjas telefonszám(ok) felhívásával vehető igénybe. A hívás bruttó díját a Szolgáltató minden esetben feltünteti a Szolgáltatás telefonszámával együtt.

A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor egy látogató a Szolgáltató bármely szolgáltatására feliratkozik, jelentkezik, megrendeli azt, vagy az emelt díjas telenfonszám(ok) felhívásával igénybe veszi a Szolgáltatást - ezzel a látogató Fogyasztóvá válik (továbbiakban: Fogyasztó) és tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

2. A Szolgáltatás leírása.

2.1. A Tanácsadás igénybevevője a Szolgáltató által meghirdetett emelt díjas telefonszám és mellék felhívásával éri el az általa kiválasztott tanácsadót (továbbiakban: Mentor). A Fogyasztó közvetlenül a Mentornak teheti fel azokat a kérdéseket, amelyekre választ vár, ill. kérhet bővebb és részletesebb elemzést/tájékoztatást a jövőjét vagy pillanatnyi élethelyzetét illetően. A telefonos tanácsadás szolgáltatás a hét minden napján 0-24 órában elérhető. A mentorok rövid bemutatása megtalálható a Szolgáltató honlapján, a www.mentorcenter.hu weboldalon. A telefonhívás nem garantálja a kiválasztott mentorhoz kapcsolást. A mentorhoz nem kerülő hívások is számlázásra kerülnek.

2.2. A tréningek, előadások és egyéb események, szolgáltatások és termékek tekintetében, a weboldalon az adott esemény nevére kattintva előhívhatók az esemény részletei és a jelentkezési/megrendelési/jegy vásárlási felülete. Itt a Fogyasztó megtalálja az eseménytípus tájékoztatóját, a meghirdetett időpontokat, helyszíneket és árakat. Az esemény oldalán található jelentkezési felület kitöltésével, majd a "Jelentkezem" vagy "Megrendelem" gombra való kattintással jelentkezhet vagy vásárolhatja meg a Fogyasztó a kiválasztott eseményre részvételre feljogosító belépőjegyét. A jelentkezés vagy a belépőjegy megrendelésének elküldésével a Fogyaszto elfogadja jelen ÁSZF-ben leírtakat és egy visszaigazoló e-mail üzenetet kap az általa megadott e-mail címre a jelentkezésről és a fizetési adatokról.

3. A Szolgáltatás díja.

3.1. A Tanácsadási szolgáltatások Magyarországról a Fogyasztók emeltdíjas telefonszámokon érhetik el, mely hívások díja bruttó 485 Ft/perc. A Tanácsadási szolgáltatáshoz tartozó aktuális telefonszám(ok) és bruttó hívásdíj(ak) a médiafelületen olvashatóan feltüntetésre kerülnek. A Szolgáltatás igénybevételével Fogyasztó vállalja, hogy annak költségeit kifizeti. A Szolgáltatás költsége a Fogyasztó telefonszámláján kerül kiszámlázásra, azt a Fogyasztó telefontársasága szedi be. A Szolgáltatást igénybe vevő Fogyasztó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha telefonszámláját nem, vagy késedelmesen rendezi, a továbbiakban kizárható a Szolgáltatás igénybevételéből.

3.2. Az Eseményeken való részvétel feltétele az eseményen részvételre feljogosító belépőjegy árának kifizetése a kezdési időpontot megelőzően. Az Események belépőjegy árát a jelentkezési űrlapokon elérhető fizetési módokon lehetséges kiegyenlíteni. Az elérhető fizetési módok eseményenként eltérőek lehetnek. A Szolgáltató a fizetési módok bármikori megváltoztatása jogát fenntartja! Az események részvételi díjairól és feltételeiről az adott eseményt hírdető aloldalon tájékozódhat. A Szolgáltató fenntartja a jogot az Események időpontjának áthelyezésére, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a Szolgáltató által megfelelőnek ítélt létszámot. Ebben az esetben a Fogyasztó kérheti a már kifizetett részvételidíj visszatérítését vagy a belépőjegy egy másik Eseményen használható fel.

3.3.  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Az aktuális árakról és díjakról a Fogyasztó kötelessége, hogy a honlapon tájékozódjon. A Szolgáltatás igénybevétele napján érvényes díjszabás az irányadó.

3.4. A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja, MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el. A bankszámla kivonaton ez a tranzakció ’www.barion.com’ néven fog megjelenni. A bankkártyás fizetés során a Barion Payment Zrt., az Ön bankja illetve a hitelkártyát kibocsátó társaság további kezelési költségeket számolhat fel.

4. Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Fogyasztó mentorokkal folytatott beszélgetését (a Tanácsadást) rögzítse, a Szolgáltatás hangfelvételét:

- bármilyen formában - ismételt sugárzást is lehetővé tevő módon – rögzítse;
- a rögzített felvételeket nyilvánosságra hozza;
- sokszorosítsa;
- terjessze (akár promóciós célból is); és
- bármilyen egyéb módon, területi, időbeli és felhasználási korlát nélkül felhasználja.

A Szolgáltató kizárólagosan jogosult a Szolgáltatással kapcsolatos valamennyi hangfelvétel kereskedelmi célú, másodlagos jellegű kereskedelmi hasznosítására. Az ebből a tevékenységből származó bevétel kizárólagosan a Szolgáltatót illeti meg.

Fogyasztót a fentiek vonatkozásában semmilyen ellenérték vagy költségtérítés nem illeti meg.

5. A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a mentorok által a Fogyasztókkal közölt jövőre vonatkozó kijelentések, tényállítások, tanácsok vagy egyéb információk tartalmáért. A Fogyasztó a Szolgáltatás igénybevétele során szerzett minden ilyen információt saját belátása szerint és saját felelősségére használ fel.

6. Szolgáltató nem ellenőrzi a Szolgáltatás nyújtása során elhangzott információkat. Szolgáltató nem felelős az elhangzottak igazságtartalmát, pontosságát, teljességét, biztonságát, időszerűségét, minőségét, megfelelőségét, jogszerűségét vagy alkalmazhatóságát illetően.

7. A Szolgáltatást csak azok a 18. életévüket betöltött nagykorú személyek vehetik igénybe, akik a magyar jogszabályok szerint maguk köthetnek szerződést vagy tehetnek más jognyilatkozatot.

8. Kizárólag a Fogyasztó felelőssége, hogy melyik mentort választja és hogy az illető mentor rendelkezik-e a Fogyasztó igényeinek megfelelő képzettséggel, képességgel és tapasztalatokkal.

9. A kiválasztott mentor foglaltsága esetén - a hívás eredményessége érdekében - a Szolgáltató a hívást valamelyik szabad mentorhoz kapcsolja. A weboldalon feltüntetett mentor foglaltsága vagy elérhetősége tájékoztató jellegü, a telefonhívás során derül ki valójában ki szabad és ki nem.

10. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Fogyasztó által kiválasztott mentor képes arra, hogy a Fogyasztó által keresett információt vagy kért tájékoztatást nyújtsa.

11. A mentorok nem a Szolgáltató alkalmazottai.

12. A Fogyasztó és a mentor felelősek egyedül a kettejük között lezajlott beszélgetésért és kommunikációért. Az, hogy a Fogyasztó támaszkodik a mentor által adott tanácsra és megbízik az általa adott információban, a Fogyasztó döntése. A Szolgáltató nem felelős semmilyen információért, amelyet a Fogyasztó kap.

13. Pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos információk.

A Fogyasztó nem kérhet - sem közvetlenül sem írásban - tanácsot befektetési lehetőségekkel, értékpapírok vételével/eladásával, értékpapírok és befektetések elemezésével vagy értékelésével kapcsolatban.

14. Egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos információk.

A mentor által nyújtott egészséggel kapcsolatos információk általánosak és kizárólag nevelő célzatúak. A Szolgáltató nem egészségügyi tanácsadási, kórházi vagy orvosi szolgáltatást nyújt. mentoraink nem azért vannak, hogy betegségeket diagnosztizáljanak, kezelést nyújtsanak vagy gyógyszert írjanak fel. A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó vállalja, hogy semelyik előbbiekben felsorolt szolgáltatást nem kéri. Súlyos egészségügyi probléma esetén, kérem, keressen fel egészségügyi szakembert vagy a legközelebbi kórházat, rendelőintézetet.

15. A Szolgáltató jogosult a meghirdetett Események témájának, időpontjának, helyszínének valamint az előadók személyének az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett események törlésének lehetőségét is. Az Események esetleges törléséről illetőleg időpont-, vagy helyszín változásról a Szolgáltató köteles a Fogyasztót időben tájékoztatni.

16. A megrendelt Események lemondása

Az Esemény időpontja előtt 30 nappal a Fogyasztó térítésmentesen lemondhatja a részvételt, az esetleg befizetett díj 100%-a visszatérítendő a Szolgáltató által a Fogyasztó felé.

Az Esemény megkezdése előtt 30 napon belül az Esemény a teljes részvételi díj elvesztése fejében mondható le, vagy díjmentesen áttehető másik időpontra. Ez esetben az utólagos megegyezés az Ügyfélszolgálat segítségével valósítható meg.

Az Eseményt lemondani kizárólag írásban az info@mentorcenter.hu címre küldött emailben lehetséges.

17. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az Eseményeken a Szolgáltató megbízásából készített hangfelvételeken, videó-anyagokon és képeken szerepelhet. Az így készült, illetve a Fogyasztó esetleges szereplését tartalmazó képeket, videó- és hanganyagokat a Szolgáltató szabadon felhasználhatja, nyilvánosan megjelenítheti és ezzel kapcsolatban a Fogyasztó semmilyen anyagi követelést nem támaszthat, panasszal nem élhet.

18. A Szolgáltatás igénybe vétele a jelen Általános Szerződési Feltételek automatikus elfogadását jelenti.
A Szolgáltató jogosult arra, hogy a Fogyasztóval a későbbiekben felvegye a kapcsolatot, és a Fogyasztótól reklámozási célú hozzájárulást kérjen. A Szolgáltató a fogyasztó adatait a jelen pontban meghatározott célból, továbbá a szolgáltatás nyújtásának, a szolgáltatással összefüggő panaszok kivizsgálásának, igények érvényesítésének céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett azzal ad meg, hogy a szolgáltatást igénybe veszi, így a szerződés a Szolgáltató és a Fogyasztó között a jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalommal létrejön.

A Szolgáltató az adatokat nem továbbítja harmadik személy részére. A Szolgáltató adatfeldolgozóként igénybe veszi a TeleMedia Első Magyar Telemarketing Szolgálat Kft.-t (székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 17-19.).

A Fogyasz bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti a tévesen szereplő adatai helyesbítését, a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével az adatok törlését. A Fogyasztó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival fordulhat a Szolgáltatóhoz, kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu) vizsgálatát, továbbá bírósághoz fordulhat. A jogérvényesítés módjától a Szolgáltató kérésre részletes tájékoztatást ad.

A Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási száma: 02597-0000.

16. A Fogyasztók az adataik előző pont szerinti felhasználására való hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják oly módon, hogy erről írásbeli nyilatkozatot küldenek "Robinson" jeligére a Telemedia Holding Kft. részére (1531 Budapest 126. PF. 66.).

17. Szolgáltató a Szolgáltatáshoz a hét minden napján 06:00-22:00 óra között elérhető alapdíjas telefonos közönségszolgálatot biztosít a 06 1 877 9405 telefonszámon, valamint az info@mentorcenter.hu email címen. A közönségszolgálati számon a Szolgáltatás nem vehető igénybe, az csak a Fogyasztók kérdéseinek és esetleges panaszainak fogadására szolgál.

18. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármikori felfüggesztésére vagy beszüntetésére, illetve jelen általános szerződési feltételek megváltoztatására.

19. Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, s köteles a módosított változatot a Fogyasztók számára elérhetővé tenni.

20. Szolgáltató adatai: Telemedia Holding Kft. 1012 Budapest, Márvány u. 17.